Vihreät yrittäjät

Kannanotto: Työn vastaanottamista ei saa vaikeuttaa

Tiedotteet – 24. marraskuuta 2015

negativespace-23_small

Hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 94/2015). Yksi keskeisistä ehdotetuista muutoksista koskee “oman työn tekijöiden” määrittelemistä yrittäjiksi. Oman työn tekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole työsuhteessa työn teettäjään, mutta jota ei nykyisen lain puitteissa määritellä yrittäjäksi.

Hallitus ehdottaa työttömyysturvalain yrittäjämääritelmää laajennettavaksi siten, että omaa työtä tekevät ja yksityiset elinkeinonharjoittajat voitaisiin nykyistä useammin määritellä yrittäjiksi. Jatkossa oman työn tekijäksi määriteltäisiin pääasiassa henkilöt, jotka eivät työskentele ansiotarkoituksessa.

Esityksen tarkoituksena on selkiyttää oman työn tekijöiden asemaa ja helpottaa työvoimaviranomaisten työtä. Tämä on sinänsä hyvä ja kannatettava pyrkimys, mutta hallituksen esittämä lakimuutos aiheuttaisi tietyille työntekijäryhmille merkittäviä ongelmia.

Tällä hetkellä työttömän henkilön aloittama yritystoiminta katkaisee ansioturvan pääsääntöisesti heti. Uusi laki asettaisi esimerkiksi freelancerit asemaan, jossa heidän toimeentulonsa olisi uhattuna, mikäli he tekevät työsuhteisia pätkätöitä. Journalistiliitto ja Yleinen työttömyyskassa ovat myös kannanotoissaan huomauttaneet, ettei uusi lakiesitys poista olemassa olevia ongelmia ja laki saattaisi jopa luoda esteitä työnteolle.

Nykypäivän työelämässä on monia erilaisia työn muotoja. Itsensä työllistävät ovat kasvava joukko, ja moni saa elantonsa erilaisten pätkätyösuhteiden ja yrittäjämäisesti tehtyjen toimeksiantojen yhdistelmistä. Työlainsäädäntö, joka perustuu mustavalkoiseen yrittäjä-palkansaaja-jaotteluun, ei palvele nykypäivän tarpeita.

Akava on esittänyt työttömyysvakuutusjärjestelmän joustavoittamista muun muassa luomalla selkeä mahdollisuus itsensä vakuuttamiseen myös sivutoimisena yrittäjänä sekä selvittämällä työttömyysturvan yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa tilanteissa, joissa työtä tehdään vuoroin yrittäjänä, vuoroin palkansaajana. Asiantuntijajoukon esittämä ansioturvareformi helpottaisi yrityksen kautta tehtävää keikkatyötä työttömänä ollessa. Tämän kaltaiset työelämän monimuotoisuuden huomioivat uudistukset auttaisivat mahdollisimman monia ansaitsemaan itse edes osittain elantonsa.

Työttömyysturvan uudistamisessa lähtökohtana pitää olla kannustavuus ja joustavuus. Vihreät eivät halua luoda tilanteita, joissa ihmiset pelkäävät työn tekemistä ja rahan ansaitsemista.

Outi Alanko-Kahiluoto
Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Vihreät Yrittäjät

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Tiedotteet – 20. joulukuuta 2014

Yhdistys piti syyskokouksen Yrityslinnassa Helsingissä 18.12.2014. Kokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja ja hallitus sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015:

  • Yhdistyksen sisäinen tiedotus kuntoon. Jäsenrekisteri ja postituslista ajan tasalle, tiedottamisen käytännöt.
  • Päivitetään nettisivut monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi (esim. Facebook-sivun syöte näkyviin, juttuarkisto, linkkikokoelmaan) ym. jäsenten osallistumista helpottavaa ja yhdistyksen näkyvyyttä lisäävää toimintaa.
  • Kevään aikana on myös tärkeää osallistua yrittäjäehdokkaiden vaalikampanjoiden tilaisuuksiin ja järjestelyihin eri piireissä.
  • Oma vaaliohjelma tai teesit, puolueen vaaliohjelmaa täydentäen
  • Olemme lisäksi pienellä panostuksella mukana Ekovihreiden ”Ekologiset elinkeinot” -projektissa, hyvää jatkoa meidän tämän vuoden toiminnalle. àmaaseudun yrittäjyyteen linkki … vaalien alla esiin.
  • Vaikutetaan puolueen sisällä yhdessä muiden valtakunnallisten yhdistysten kanssa hyvien käytäntöjen synnyttämiseksi (esim. yhteinen työntekijä…)
  • Sääntöjen päivittäminen (pidetään vain yksi kokous, ajankohta puoluekokouksen yhteydessä eli huhti-kesäkuussa).
  • Kestävän yrittäjyyden kurssi tulossa huhtikuussa Vision kanssa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan! Täältä voit liittyä »

1 kommentti »

Yrittäjyyden teemanumero Vihreä tuuma -verkkolehdessä

Tiedotteet – 8. kesäkuuta 2014

Ajatuspaja Vision verkkolehden numeron 2/2014 teemana on yrittäjyys. Numerossa käsitellään mm. yrittäjyyden monimuotoisuutta, yrittäjän sosiaaliturvaa, ekologisten tuotteiden markkinointia sekä avataan yrittäjyyteen liittyviä termejä. Kirjoittajina ovat mm. Nina Brunberg, Arto Sivonen ja Outi Ugas, joka on myös numeron päätoimittaja.

 

» Linkki teemanumeroon

1 kommentti »

Yrittäjäehdokas avaa Vihreiden varapuheenjohtajakilvan

Tiedotteet – 20. maaliskuuta 2013

Kevään puoluekokouksessa valitaan Vihreille kolme varapuheenjohtajaa. Vihreiden yrittäjien hallitus esittää varapuheenjohtajan tehtävään uusmaalaista yrittäjää ja pitkän linjan vihreää vaikuttajaa Kristian von Esseniä. Vihreiden yrittäjien puheenjohtaja Outi Ugas perustelee valintaa seuraavasti:

– Kristianilla on parikymmentä vuotta kokemusta yrittäjyydestä ja yritysten johtamisesta, ja hän tuntee vihreän politiikan perusteellisesti. Monet Vihreiden aloitteista, kuten perustulo ja turhan hallinnon karsiminen, hyödyttävät ensisijassa juuri pienyrittäjiä ja itsensä työllistäjiä. Ehdokkuuden myötä saamme yrittäjiä kiinnostavat näkökulmat esiin myös kevään keskusteluissa.

von Essen oli pioneerina tuomassa uudenlaista kahvilakulttuuria Suomeen 90-luvun alussa ja hän vaikuttaa edelleen sekä Kanniston Leipomon että Kaffecentralenin osakkaana. Siuntiolaisvaltuutettu toimii tällä hetkellä myös Vihreiden Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Puolueen tehtävissä hän on toiminut aiemmin mm. puoluevaltuuskunnan puheenjohtajana, pk-yrittäjyysohjelman työryhmän puheenjohtajana ja elinkeinopoliittisen ohjelman työryhmän jäsenenä.

– Vihreissä on paljon yrittäjiä, ehkä enemmän kuin missään muussa puolueessa suhteessa jäsenmäärään. Yrittäjämyönteisellä kulttuurilla on vahva yhteys työllisyyteen. PK-yritysten toimintaedellytysten parantaminen on järkevää ja kustannustehokasta työllisyyspolitiikkaa. Aina kannattaa yrittää, kannustaa von Essen.

Vihreiden puoluekokous pidetään Espoossa ja Helsingissä 25.-26.5.2013.

Lisätietoja:

Kristian von Essen
050 509 2543, kristian.essen(ät)vihreat.fi

Outi Ugas, puheenjohtaja, Vihreät yrittäjät ry
040 411 4541, outi(ät)naturalinterest.fi

1 kommentti »

Företagare först: De Grönas viceordförande väljs i maj

På svenskaTiedotteet – 20. maaliskuuta 2013

Vårens partikongress väljer tre vicordförande för De Gröna. Styrelsen för Gröna Företagare har nominerat den nyländske företagaren och påverkaren Kristian von Essen som sin kandidat i viceordförandevalet. Outi Ugas, ordförande för Gröna Företagare motiverar valet så här:

– Kristian har över tjugo års erfarenhet som företagare och företagsledare och har en gedigen kännedom om grön politik. Många gröna initiativ, såsom grundinkomsten och minimering av onödig byråkrati, skulle uttryckligen gagna små- och egenföretagare. Genom att lansera en egen kandidat får vi också i vårens diskussioner fokus på frågor som intresserar företagare.

von Essen var en av pionjärerna för den nya kafékulturen i Finland i början av 90-talet och är fortfarande aktiv delägare i bageriet Kanniston Leipomo och Kaffecentralen. Sjundeåpolitikern är för närvarande också ordförande för Nylands Grönas distriktsorganisation. Inom partiet har han tidigare bl.a. varit ordförande för partidelegationen och för arbetsgruppen som skrev De Grönas småföretagarprogram samt medlem i partiets näringslivspolitiska arbetsgrupp.

– Det finns många företagare inom De Gröna, i relation till medlemsantalet kanske flera än i något annat parti. En företagarvänlig kultur har en stark koppling till sysselsättning. Att bereda väg för små och medelstora företag är klok och kostnadseffektiv sysselsättningspolitik. Det lönar sig alltid att försöka, uppmuntrar von Essen.

De Grönas partikongress ordnas i Esbo och Helsingfors 25-26 maj 2013.

Tilläggsuppgifter:
Kristian von Essen
050 509 2543, kristian.essen@degrona.fi

Outi Ugas, ordf för Gröna Företagare
040 411 4541, outi@naturalinterest.fi

Upea Pekka Haaviston presidentinvaalikampanja päättyi 37,4% kannatukseen

Tiedotteet – 12. helmikuuta 2012

Monet yrittäjät puoluekannastaan tai sitoutumattomuudestaan riippumatta lähtivät tukemaan Pekka Haavistoa presidentinvaalien 2012 toisella kierroksella. Yrittäjät lähettivät tukiviestejään Vihreiden yrittäjien kampanjasivulla vihreatyrittajat.fi/haavisto2012

Vihreät yrittäjät tuki kampanjaa pienellä mainoksella Kauppalehdessä, keräämällä yrittäjien tuen, jolla rahoitettiin kaksi Helsingin Sanomien isompaa mainosta (otsikolla ’Tiedämme, että Haavisto tuntee myös yrittäjien asiat.’), sekä kampanjoimalla sosiaalisessa mediassa ja vaaliteltalla Helsingissä.

Presidentiksi valittiin Sauli Niinistö, mutta myös Pekka Haaviston nousu toiselle kierrokselle, sekä ihmisten spontaani mukaanlähtö aivan uudella tavalla vaalikampanjaan olivat jo sinänsä voittoja.

Onnittelemme Haavistoa hienosta kampanjasta!

1 kommentti »

Vihreät yrittäjät on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu sisään